Konfiguracja protokołu IPX/SPX


Spis treści:

  1. Co to jest?
  2. Instalacja
  3. Konfiguracja1. Co to jest?

Protokół IPX/SPX został opracowany przez firmę Novell dla potrzeb komunikacji w lokalnych sieciach komputerowych. W porównaniu z obowiązującym w internecie protokołem TCP/IP posiada on bardzo uproszczoną obsługę i znacznie większą wydajność, co powoduje, że jest chętnie wykorzystywany przez twórców gier - wystarczy wymienić firmy ID Software (Doom, Quake I), czy Blizzard (StarCraft, WarCraft itd.).

Uwaga! Nieprawidłowo skonfigurowany protokół IPX/SPX powoduje problemy w działaniu całej sieci! Z tego powodu nie instaluję go domyślnie na wszystkich komputerach i odradzam przeprowadzanie tej czynności osobom niedoświadczonym!
.

2. Instalacja

Zakładam, że Twój system Windows jest już skonfigurowany do pracy w naszej sieci.

Po pierwsze, otwórz Menadżera sieci - kliknij prawym klawiszem myszki na ikonie Otoczenia sieciowego (w Windows Millenium Moje miejsca sieciowe) i z menu wybierz Właściwości. Bardziej szczegółowy opis tej czynności znajdziesz tutaj.

Następnie kliknij przycisk Dodaj:

[Przycisk Dodaj - SCREENSHOT]

Jako typ składnika sieci wybierz "Protokół":

[Wybierz: usluge - SCREENSHOT]

Kolejno z listy "Producentów" po lewej stronie wybierz "Microsoft", a z listy po prawej wybierz "Protokół zgodny z IPX/SPX". Po naciśnięciu przycisku "OK" protokół zostanie zainstalowany. Prawdopodobnie system poprosi Cię o CD-ROM instalacyjny z Windows:

[Wybierz: protokol - SCREENSHOT]

3. Konfiguracja

Na liście zainstalowanych składników w "Menadżerze sieci" zaznacz "Protokół zgodny z IPX/SPX" i nacisnij przycisk "Właściwości":

[Menadzer sieci z IPX/SPX - SCREENSHOT]

Pojawi się okno "Właściwości: Protokół zgodny z IPX/SPX". Przejdż do zakładki NetBIOS i upewnij się, że opcja Chcę włączyć NetBIOS przez IPX/SPX jest odznaczona:

[Netbios  - SCREENSHOT]

Następnie przejdź do zakładki Powiązania i odznacz opcje Klient sieci Microsoft Networks oraz Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks:

[Powiazania - SCREENSHOT]

Po naciśnięciu przycisku "OK" Windows poinformuje Cię, że nie zaznaczono żadnych powiązań i zapyta, się czy chcesz to naprawić. Odpowiedz Nie:

[Nie zaznaczono - SCREENSHOT]

To już wszystko - Twój Menadżer sieci powinien wyglądać następująco:

[Menadzer sieci z IPX/SPX - SCREENSHOT]

Po naciśnięciu przycisku "OK" Windows doinstaluje sobie wszystkie potrzebne składniki sieci, po czym poprosi Cię o zrestartowanie komputera.


  (c) Sławomir Ritter (sero.usunto@osadanet.pl). Ten dokument jest rozpowszechniany na licencji GNU GPL wersja 2.