Akcja PajacykPuTTY - SSH dla Windows


Spis treści:

  1. Co to jest?
  2. Instalacja
  3. Konfiguracja1. Co to jest?

PuTTY jest darmowym klientem protokołu SSH (szyfrowany telnet) dla systemów Windows. Jest to program dla zaawansowanych użytkowników potrafiących zdalnie obsługiwać konto shellowe w systemie Unix. Uwaga! W naszej sieci dostęp do shella (powłoki) jest domyślnie zablokowany. W celu aktywacji należy skontaktować się z administracją sieci.

2. Instalacja

Programu nie trzeba instalować - wystarczy go uruchomić. Najnowsza wersja zawsze znajduje się na serwerze w katalogu //Picasso/Pub/Windows/PuTTY (plik można oczywiście przegrać na dysk lokalny lub utworzyć do niego skrót na pulpicie).

3. Konfiguracja

Ponieważ z założenia program jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników przedstawię tu tylko przykładową konfigurację służącą do połączeń z naszym serwerem (umożliwia uzyskanie polskich liter na ekranie, obsługę kolorów itd). Opis dotyczy wersji PuTTY 0.52 (w nowszych wersjach rozmieszczenie opcji może oczywiście ulec zmianie).

Po uruchomieniu na ekranie pojawi się okno z opcjami podstawowymi. Jako nazwę hosta (hostname) należy wpisać "picasso.osadanet.pl", a jako protokół (protocol) wybrać "ssh":

[PuTTY .:. Basic - SCREENSHOT]

Następnie należy przejść do sekcji Terminal i nakazać używać koloru tła do czyszczenia ekranu (Use background colour to erase screen) oraz włączyć obsługę migającego tekstu (Enable blinking text):

[PuTTY .:. Terminal - SCREENSHOT]

Teraz w sekcji Keyboard należy wybrać obsługę klawiszy funkcyjnych (The Function keys and keypad) taką jak w "Linuksie" oraz nakazać traktować inaczej oba klawisze ALT (AltGr acts as Compose key).

[PuTTY .:. Keyboard - SCREENSHOT]

W zakładce Appearance przyda się włączyć miganie kursora (Cursor blinks) oraz wybrać czcionkę ekranową (Font / Change ).

[PuTTY .:. Appearance - SCREENSHOT]

Według mnie najlepsze rezultaty daje użycie czcionki "Courier New / Bold" o rozmiarach 10-12 (w zależności od rozdzielczości). WAŻNE! Aby uzyskać prawidłowe polskie litery należy wybrać font z obszaru "Central Europe" (Script).

[PuTTY .:. Font - SCREENSHOT]

Następnie w zakładce Behaviour można odznaczyć opcję zamykania programu po naciśnięciu ALT+F4 (Window closes on ALT-F4) i wybrać bardzo przydatną opcję przełączania na pełny ekran po naciśnięciu ALT+Enter - podobnie jak w przypadku programów DOS-owych (Full-screen on ALT+Enter).

[PuTTY .:. Behaviour - SCREENSHOT]

Kolejno, w zakładce Translation należy wybrać zestaw znaków "ISO 8859-2: 1999 (Latin-2, East Europe)" i wybrać wyświetlanie znaków obramowań w standardzie "Unicode":

[PuTTY .:. Translation - SCREENSHOT]

W zakładce Connection należy wpisać "linux" jako nazwę terminala (zamiast standardowego "xterm").

[PuTTY .:. Connection - SCREENSHOT]

Na koniec należy wrócić do zakładki Session jako nazwę nagrywanej sesji wpisać np. "picasso-ssh" i nacisnąć klawisz "Save". Aby uruchomić sesję wystarczy kliknąć dwukrotnie jej nazwę w okienku poniżej.

[PuTTY .:. Session - SCREENSHOT]


  (c) Sławomir Ritter (sero.usunto@osadanet.pl). Ten dokument jest rozpowszechniany na licencji GNU GPL wersja 2.