Konfiguracja programu mIRC

IRC to najpopularniejszy protokół służący do rozmów w internecie (modne ostatnio "chaty"). Natomiast mIRC jest chyba najlepszym klientem tego protokołu dla systemu Windows.

Spis treści:

  1. Skąd go wziąść?
  2. Instalacja
  3. Konfiguracja "na szybko"
  4. Konfiguracja szczegółowa
  5. Po uruchomieniu1. Skąd go wziąść?

Program w najnowszej wersji, podobnie jak wiele innych, można znaleźć w zasobach shareware na naszym serwerze, do których możesz się dostać (kliknij na odpowiednim adresie):

Jeśli korzystasz z pierwszej opcji nie musisz nawet przegrywać instalki na swoj dysk lokalny - po prostu uruchom ją z serwera.

2. Instalacja

Uruchom program instalacyjny (mirc[nrwersji].exe). Następnie postępuj zgodnie z jego sugestiami. Poniższe zrzuty ekranowe pochodzą z wersji 6.01, więc mogą się odrobinę różnić od tego co zobaczysz:

[Instalacja 1 - SCREENSHOT]  [Instalacja 2 - SCREENSHOT] 
[Instalacja 3 - SCREENSHOT]  [Instalacja 4 - SCREENSHOT] 

Jeśli będziesz chciał szczegółowo skonfigurować miRCa, na końcu możesz nakazać, żeby uruchomił się od razu po zakończeniu instalacji.
W przeciwnym wypadku nie zaznaczaj tej opcji!

[Install 5 - SCREENSHOT] 

3. Konfiguracja "na szybko"

Jeśli program jest uruchomiony, to go zamknij. Następnie wejdż ponownie do zasobów naszego serwera poprzez dysk sieciowy P:\Windows\Dodatki\mIRC\ albo poprzez "Otoczenie sieciowe" \\picasso\pub\windows\Dodatki\mIRC i uruchom skrypt konfiguruj.bat.

Teraz uruchom samego mIRCa (przy standardowej instalacji jego ikona pojawi się między innymi na pulpicie Windows). Pojawi się okno "Connect". W odpowiednie miejsca wpisz swoje dane osobowe:

[Konfiguracja: dane osobowe - SCREENSHOT]

Full nameimię i nazwisko (lub co tam chcesz)
E-mail adressTwój adres pocztowy (niekoniecznie prawdziwy ;-)
Nicknamepseudonim pod jakim będziesz widoczny
Alternativezapasowy pseudonim, jeśli ten pierwszy byłby już przez kogoś wykorzystywany


Następnie kliknij na polu "Options" po lewej stronie okna i zaznacz opcje "Connect on startup" oraz "Reconnect on disconnection". Odznacz natomiast "Pop up connect dialog on startup":

[Options - SCREENSHOT]

Wróc do zakładki "Connect" klikając na polu "Connect" z listy po lewej stronie i kliknij na przycisk "Connect to IRC Server":

[Konfiguracja: dane osobowe - SCREENSHOT]

To już wszystko. Przejdź teraz do paragrafu "Po uruchomieniu".

4. Konfiguracja szczegółowa

Po uruchomieniu programu otworzy się okno About mIRC. Odznacz kwadrat w lewym dolnym rogu, żeby nie pojawiało się ono w przyszłości, a następnie je zamknij.

[About mIRC - SCREENSHOT]

Teraz powinno automatycznie uruchomić się narzędzie mIRC Options. Naciśnij przycisk Add w celu dodania informacji o naszym wewnętrznym serwerze IRC:

[miRC Options - SCREENSHOT]

W nowym oknie w polu Description wpisz "irc - OsadaNET", a w polu IRC Server "irc.osadanet.pl". Resztę pozostaw niezmienioną i naciśnij przycisk Add.

[Add Server - SCREENSHOT]

Teraz wprowadź swoje dane osobowe:

[Dane osobowe - SCREENSHOT]

Full nameimię i nazwisko (lub cokolwiek innego ;-)
E-mail adressadres pocztowy
Nicknamepseudonim pod jakim chcesz być widoczny
Alternativezapasowy pseudonim, jeśli ten pierwszy
byłby już przez kogoś wykorzystywany


Następnie kliknij na polu "Options" po lewej stronie okna i zaznacz opcje "Connect on startup" oraz "Reconnect on disconnection". Odznacz natomiast "Pop up connect dialog on startup":

[Options - SCREENSHOT]

Kolejno kliknij na polu "Identd" po lewej stronie okna i zaznacz opcje "Enable identd server".

[Identd - SCREENSHOT]

Teraz kliknij na znaku "+" obok pola IRC w liście po lewej stronie okna, tak aby pokazały się nowe opcje:

[IRC - SCREENSHOT]

Przejdż do zakładki Highlight klikając odpowiednie pole z noworozwiniętej listy z lewej strony okna. Zaznacz opcje "Enable highlighting". Następnie kliknij na przycisk Add.

[Highlight - SCREENSHOT]

W pole "Highlight lines which contain these words:" wpisz "!hey" (nie jest to standard na ircu, ale opcja ta jest bardzo przydatna i staram się ja upowszechnić w moich sieciach). Wybierz sobie kolor podświetlania (np. czerwony) oraz kliknij na przycisk "No sound", tak by zmieniło się na "Beep". Następnie kliknij przycisk OK.

[Add highlight - SCREENSHOT]

Ponownie rozwiń opcje w liście po lewej stronie okna, tym razem klikając na "+" obok pola Display:

[Display - SCREENSHOT]

Przejdż do pola Tray klikając jego nazwę po lewej stronie. Następnie zaznacz opcje "Always show mIRC icon in tray", "On startup minimize mIRC to tray", "Place mIRC in tray when minimized" oraz "Animate icon when there is activity":

[Tray - SCREENSHOT]

Teraz zamknij program. Po ponownym uruchomieniu pojawi sie okno z listą kanałów. Odznacz opcję "Pop up folder on connect" i zamknij je.

[Pop up folder - SCREENSHOT]

Jeśli wszystko prawidłowo skonfigurowałeś po uruchomieniu mIRC zminimalizuje się do tzw. pola "System tray" (obok zegarka). Kliknij dwukrotnie na jego ikonie:

[System tray - SCREENSHOT]

Teraz musisz tak poprzestawiać sobie okna, aby zobaczyć okno z nazwą naszegom kanału (#osadanet). Ja preferuję podział w poziomie - w tym celu wystarczy nacisnąć przycisk Tile w menu programu:

[Window: Tile - SCREENSHOT]

Teraz możesz nakazać, aby mIRC zapamiętał pozycje okien - kliknij prawym klawiszem myszki na przycisku z nazwą kanału ("#osadanet"). I rozwijanego menu wybierz "Position", a następnie po prawej "Remember all":

[Remember all position - SCREENSHOT]

5. Po uruchomieniu

Jeśli spodobał Ci się mIRC możesz nakazać mu, aby uruchamiał się przy starcie systemu. W tym celu przeciągnij jego ikonę z pulpitu do menu [Start], potem do "Programy" i dalej do "Autostart" .


To już wszystko.

Więcej wiadomości o IRCu i zwyczajach na nim panających znajdziesz w internecie.


  (c) Sławomir Ritter (sero.usunto@osadanet.pl). Ten dokument jest rozpowszechniany na licencji GNU GPL wersja 2.