Program DC++

Spis treści:

  1. Instalacja
  2. Konfiguracja
  3. Autostart
  4. Lokalny hub sieci OsadaNET
  5. Obsługa
 

1. Instalacja

Najnowszą stabilną wersję programu DC++ można znaleźć na naszym serwerze w dziale download:

Można stamtąd pobrać zarówno instalator, jak i plik z polską wersją językową. Plik należy przegrać w dowolne miejsce na dysku (w naszym opisie jest to główny katalog dysku C:\).
 

2. Konfiguracja

Po zainstalowaniu programu należy go uruchomić z menu Start:

[Uruchamianie DC++ - SCREENSHOT]

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawia się okno konfiguratora programu. Można je później wywołać wybierając pozycję "Ustawienia" z menu "Plik" (ewentualnie "Settings" z "File" w wersji anglojęzycznej)::

[Pierwsze uruchomienie - SCREENSHOT]

W piewszym oknie konfiguratora należy wpisać swoją nazwę użytkownika, najlepiej taką jak używana na naszej sieci (Nick), adres e-mail, dowolny opis (Description), wybrać Lan (T3) jako typ połączenia oraz zaznaczyć, że chcemy pracować w trybie Active:

[General - SCREENSHOT]

Następnie przechodzimy do zakładki Sharings (Udostępnianie) i ustawiamy liczbę slotów dostępnych dla innych użytkowników (Upload slots). Liczba ta określa ile osób może od nas jednocześnie ściągać pliki.

Kolejno z użyciem przycisku Add folder dodajemy foldery, które chcemy udostępnić innym użytkownikom:

[Sharings - SCREENSHOT]

W nowym oknie wybieramy folder, który chcemy udostępnić i naciskamy OK:

[Browse - SCREENSHOT]

W tym momencie program zacznie jednorazowo obliczać sumy kontrolne (hash) udostępnianych plików. W zależności od ich rozmiaru i ilości może to potrwać do kilkudziesięciu minut przy dość znacznym obciążeniu komputera. Aby tak długo nie czekać można nakazać, aby program obliczał sumy w tle normalnej pracy (przycisk Run in background):

[Hashing - SCREENSHOT]

Powyższą operację można wielokrotnie powtórzyć, w celu udostępnienia większej liczby folderów. Na naszym hubie nie tolerujemy egoistów - postaraj się udostępnić innym jak najwięcej, conajmniej 100MB.

Rozmiar udostępnionych plików jest podany w polu Total size (Rozmiar):

[Total size - SCREENSHOT]

Aby przestać udostępniać folder, należy go zaznaczyć i nacisnąć przycisk Remove (Usuń):

[Remove - SCREENSHOT]

Teraz przechodzimy do ustawień wyglądu - Appearance. Zaznaczamy opcje nakazującą minimalizowanie programu do zasobnika systemowego (pole w prawym dolnym rogu ekranu, obok zegarka), pokazującą czas (sygnaturę) nadejścia wiadomości na czacie oraz wyświetlającą potwierdzenie przed zamknięciem programu. W polu Language file wybieramy plik z polską wersją jezykową - tą co polecałem przegrać do katalogu głównego dysku C:\

[Appearance - SCREENSHOT]

Teraz przechodzimy do zakładki Logs and sounds (Logi i dzwięki) i nakazujemy by program powiadamiał nas dzwiękiem o nadejściu prywatnych wiadomości:

[Logs and sounds - SCREENSHOT]

Na koniec konifugracji przechodzimy do zakładki Advanced (Zaawansowane) i zaznaczamy opcje zmieniającą status po minimalizacji programu, rejestrującą w systemie obsługę łączy dchub://

[Advanced #1 - SCREENSHOT]

oraz wyłączającą bezpieczne i skompresowane transfery. Na koniec naciskamy OK i zamykamy program. DC++ musi być ponownie uruchomiony, aby zadziałała obsługa w języku polskim.

[Advanced #2 - SCREENSHOT]

 

3. Autostart

Teraz nakazujemy, aby DC++ uruchamiał się przy starcie systemu Windows. W tym celu wchodzimy do katalogu DC++ w menu [Start], klikamy na ikonie programu i trzymajac przycisk Ctrl przeciągamy ją do foldera Autostart:

[Autostart #1 - SCREENSHOT]

Po zakończeniu operacji folder Autostart powinien wyglądać następująco:

[Autostart #2 - SCREENSHOT]Program DC++ powinien być stale uruchomiony podczas pracy komputera. Będziemy zwalczać zachowania polegające na podłączaniu się do huba na kilkanaście minut wyłącznie w celu ściągnięcia plików.  

4. Lokalny hub sieci OsadaNET

Program DC++ nie korzysta z centralnego serwera. Przeciwnie - każdy chętny może tutaj uruchomić własny serwer (hub), do którego mogą podłączać się inni użytkownicy. Aby przejść do wyboru listy hubów należy kliknąć pierwszą ikonę po lewej:

[Rerun - SCREENSHOT]

Nasz hub jest niedostępny na listach publicznych. W celu podłączenia się należy w pole adresu wpisać dc.osadanet.pl:10000 i nacisnąć przycisk [Połącz]. Można również spróbować kliknąć na link: dchub://dc.osadanet.pl:10000.

[Connect - SCREENSHOT]

Po połączeniu do huba należy go dodać do listy ulubionych klikając prawym klawiszem na tabie z jego nazwą i wybierając stosowną opcję. Dzięki temu po ponownym uruchomieniu programu DC++ automatycznie się do niego przyłączy:

[Add to favorites - SCREENSHOT]

 

5. Obsługa

Po uruchomieniu i podłączeniu się do huba widzimy główne okno programu. Jest ono podzielone na cztery części:

  1. Okno z widokiem czatu - tutaj możesz porozmawiać z innymi
  2. Lista podłączonych użytkowników (nazwy, ilość udostępnionych plików itp).
  3. Pole do wpisywania własnych wypowiedzi na czacie
  4. Okno ze statusem połączeń (aktualnie ściaganie i udostępnianie pliki)

[Main - SCREENSHOT]

Aby sprawdzić jakie pliki udostępnia użytkownik, wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na jego nazwie i wybrać stosowną opcję z menu:

[Get file list - SCREENSHOT]

Po chwili pojawi się okno z listą plików, po której można się swobodnie poruszać:

[File list browse - SCREENSHOT]

Aby zgrać dany plik (pliki) do siebie (download) należy kliknąć na nim prawym klawiszem myszy i wybrać opcje Pobierz. Nawet jeśli w międzyczasie użytkownik wyłączy komputer to DC++ automatycznie dokończy ściąganie plików przy następnym połączeniu:

[Advanced #1 - SCREENSHOT]

DC++ ma również wyszukiwarkę plików. W celu jej uruchomienia wystarczy kliknąć na ikonę lupy w menu, wpisać szukaną nazwę pliku i nacisnąć odpowiedni przycisk:

[Advanced #1 - SCREENSHOT]

To już wszystko. Poniższy opis powinien pozwolić wam zalogować się do naszego huba i opanować jego podstawową funkcjonalność. O pozostałe rzeczy możecie pytać na wbudowanym czacie lub na naszym Forum.


  (c) Sławomir Ritter (sero.usunto@osadanet.pl). Ten dokument jest rozpowszechniany na licencji GNU GPL wersja 2.