Foldery udostępnione w Windows 2000/XP

Często pojawia się konieczność sprawdzenia listy użytkowników korzystających z folderów udostępnionych w sieci lokalnej. W systemach Windows 2000 / XP informacje te można uzyskać używając standardowego narzędzia "Zarządzanie komputerem".

Spis treści:

  1. Utworzenie skrótu
  2. Obsługa


1. Utworzenie skrótu

Wejdź do Panelu sterowania (np. klikając przycisk [Start] w lewym dolnym rogu ekranu, następnie wybierając "Ustawienia" i z menu "Panel sterowania").
Tam kliknij na "Wydajność i konserwacja":

[Panel sterowania - SCREENSHOT]

Następnie kliknij na "Narzędzia administracyjne":

[Narzędzia administracyjne - SCREENSHOT]

Po otwarciu nowego okna przeciągnij na pulpit ikonę "Zarządzanie komputerem" (kliknij na ikonie lewym klawiszem myszki, trzymając przycisk przenieś ikonę nad pulpit, a następnie zwolnij przycisk):

[Przeciaganie ikony - SCREENSHOT]

2. Obsługa

Uruchom narzędzie "Zarządzenie komputerem", a następnie w liście po lewej stronie okna dwukrotnie kliknij na pozycji "Foldery udostępnione":

[Zarzadzanie komputerem - SCREENSHOT]

Teraz klikając na "Sesje" możesz dowiedzieć się czy ktoś korzysta z folderów udostępnianych na Twoim komputerze. Jeśli nie ma żadnych użytkowników okno będzie wyglądało tak:

[Sesje / pusty - SCREENSHOT]

Natomiast jeśli ktoś będzie korzystał z Twoich zasobów, to w oknie zostaną podane szczegóły połączenia (nazwa użytkownika, komputera, czas połączenia itd.):

[Sesje / uzytkownik - SCREENSHOT]

Wówczas możesz sprawdzić z jakich plików korzystają użytkownicy. W tym celu kliknij w liście po lewej na pozycję "Otwarte pliki"":

[Otwarte pliki - SCREENSHOT]


  (c) Sławomir Ritter (sero.usunto@osadanet.pl). Ten dokument jest rozpowszechniany na licencji GNU GPL wersja 2.